Nederlands English    
 


Nieuws overzicht Jooren in de Media  

Groene Schroef in Visserij Nieuws 44

Met de door Jooren ontwikkelde aanpassing aan de schroef is brandstofbesparing mogelijk. In Visserij Nieuws werd hier dan ook aandacht aan besteed.